فیلم / نصب توربین های بادی فراساحلی

انرژی امروز _ توان بادی به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر بدون انتشار آلاینده، پیشنهاد برتر در مباحث زیست محیطی برای تولید الکتریسیته می باشد. در حال حاضر بیشترین توان بادی از مزرعه های بادی متداول ت ولید می شود که توسعه ی آنها به خاطر کمبود زمین ارزان قیمت در نزدیکی مراکز اصلی تولید و آلودگی دیداری، صدایی به خاطر توربین های بادی بزرگ محدود می شود. در مقایسه با توان توربین بادی متداول، توربین بادی دریایی تمایل دارند که درسرعت هایبالاتر جریان داشته باشند. بنابراین توربین های دریایی می توانند التریسیته بیشتری تولید کنند. برآوردها افزایش زیادی در توسعه ی انرژی بادی درچند سال آینده را پیش بینی می کنند. بیشتر این توسعه ها در زمینه ی انرژی بادی توربین بادی دریایی خواهد بود. این نشان می دهد که سرمایه گذاری گسترده درمزرعه های بادی دریایی در دهه های آتی انجام خواهد شد. به همین دلیل انتظار می رود که مزرعه های توربین های بادی متداول، منبع مهمی از انرژی در آینده ی نزدی به شمار آیند. در فیلم زیر می توانید نحوه ی نصب توربین های بادی فراساحلی را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

 

کلیه حقوق این وب سایت نزد پرتال مهندسان شیمی ایران محفوظ می باشد.
CopyRight © 2011-2019 , All Rights Reserved