فیلم / پدیده ی سرج در کمپرسورها

نمودار عملکرد هر کمپرسور ( Compressor Map ) توسط شرکت سازنده تهیه می گردد . این نمودار از دو محور افقی و عمودی تشکیل شده که محور افقی میزان فلو (ظرفیت) و محور عمودی، هد (head )  یا فشار را نشان می دهد . در این نمودار برای هر دوری یک نقطه حداقل و یک نقطه حداکثر ظرفیت (فلو) وجود دارد که بین این دو نقطه ، کارکرد کمپرسور، پایدار و قابل پیش بینی می باشد . به نقطه حداکثر ظرفیت ، نقطه Stonewall   و به نقطه حداقل ظرفیت، نقطه Surge   گفته می شود . سرج  پدیده ای است که در طول آن ، جهت جریان گاز در داخل کمپرسور برای لحظاتی برعکس می شود. یعنی گاز داخل کمپرسور ضمن غلبه بر نیروی پروانه، به طور معکوس به سمت ورودی کمپرسور حرکت می کند.

سرج در کمپرسورهای سانتریفوژ زمانی اتفاق می افتد که جریان گاز ورودی به کمپرسور، کمتر از مقدار طراحی شده باشد. در این حالت جریان ورودی یا فشار مکش از حد مجاز طراحی کمتر شده و گاز قادر به خروج از کمپرسور نبوده و کمپرسوردچارارتعاشات شدیدی می گردد. ارتعاشات ایجاد شده ممکن است باعث ایجاد خسارات زیادی به ساختمان کمپرسور، سروصدای زیاد، تلف شدن انرژی و کاهش بازده کمپرسور شود. دلیل به وجود آمدن ارتعاشات، این است که شفت کمپرسور از یک طرف در جهت دوران محرک چرخیده و از طرف دیگر به علت افزایش نسبت تراکم از حد مجاز، تحت نیرویی برای چرخش در خلاف جهت محرک قرار دارد. پدیده سرج معمولا وقتی رخ می دهد که جریان بین ۷۰%-۵۰% زیر مقدار طراحی باشد. در فیلم زیر می توانید با دلایل وقوع و روش های جلوگیری از بروز این پدیده در کمپرسورها بیشتر آشنا شوید.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد. برای مشاهده ادامه این مطلب :

دیدگاهتان را بنویسید

 

کلیه حقوق این وب سایت نزد پرتال مهندسان شیمی ایران محفوظ می باشد.
CopyRight © 2011-2019 , All Rights Reserved