منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی سال ۹۵-۹۴

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی سال جاری به قرار زیر است :

:: سراسری – کلیه گرایش ها

۱٫ زبان انگلیسی
۲٫استعداد تحصیلی
۴٫ریاضیات مهندسی
۵٫ترمودینامیک
۶٫سیالات

:: آزاد – کلیه گرایش ها

۱٫زبان تخصصی انگلیسی
۲٫ریاضیات کاربردی عددی
۳٫پدیده های انتقال بیولوژیکی
۴٫طراحی راکتور شیمیایی
۵٫انتقال حرارت و انتقال حرارت پیشرفته
۶٫انتقال جرم و عملیات واحد
۷٫مکانیک سیالات
۸٫ترمودینامیک

دیدگاهتان را بنویسید

 

کلیه حقوق این وب سایت نزد پرتال مهندسان شیمی ایران محفوظ می باشد.
CopyRight © 2011-2019 , All Rights Reserved